Legislatie

Obligativitatea certificatului energetic a fost introdusa prin Legea 159/2013 pentru modificarea si completarea Legii 372/2005 privind performanta energetica a cladirilor. Actul normativ a fost publicat in 20 mai in Monitorul Oficial si a intrat in vigoare pe 19 iulie 2013.
Directive Europene:
*
Directiva 2012/27/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 25 octombrie 2012 privind eficiența energetică, de modificare a Directivelor 2009/125/CE și 2010/30/UE și de abrogare a Directivelor 2004/8/CE si 2006/32/CE;
* Directiva 2010/31/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 19 mai 2010 privind performanța energetică a clădirilor;

Legi, Ordonanțe și Hotărâri de Guvern:
• Legea 238/2013 privind aprobarea OUG nr 63/2012 pentru modificarea și completarea OUG nr 18/2009 privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe;
• Legea nr. 159/2013 pentru modificarea și completarea Legii nr. 372/2005 privind performanța energetică a clădirilor;
• Legea 5/2010 pentru completarea art.1 din OUG 18/2009 privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe;
• Legea 372/2005 privind performanța energetică în clădiri publicată în M.O. partea I nr.1144 din 19.12.2005, intrată în vigoare pe 01.01.2007;
• Legea nr. 199/ 2000 privind utilizarea eficientă a energiei;
• Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii, republicată în Monitorul Oficial nr. 689 din 11 septembrie 2015 (M.Of. nr. 689/2015). - privind calitatea în construcţii;
• O.U.G. 63/2012 pentru modificarea și completarea OUG 18/2009 privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe;8. OUG nr.18/2009 - privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe;
• O.U.G. nr.18/2009 privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe.

Ordine și Normative

- M.Of 650 -12.09.2012 privind modificarea C 107 -2005;

- Ordinul MMP nr. 1274/2011 privind aprobarea Ghidului de finanțare a Programului privind intalarea sistemelor de încălzire care utilizează energie regenerabilă, inclusiv înlocuirea sau completarea sistemelor clasice de încălzire;

- Ordinul MDRT nr. 61/2011 pentru modificarea reglementării tehnice „Regulament privind atestarea auditorilor energetici pentru clădiri”, aprobată prin Ordinul MDRT nr. 2237/2010, publicat în M.Of., partea I, nr.51/2011;

- Ordinul MDRT 2237/2010 privind aprobarea reglementării tehnice: Regulament privind atestarea auditorilor energetici pentru clădiri;

- Ordinul MDRL nr. 1071/2009 privind modificarea şi completarea Ordinului MTCT nr. 157/2007 pentru aprobarea reglementării tehnice "Metodologie de calcul al performanţei energetice a clădirilor", publicat în M.Of., partea I, nr.41 bis/2010;

- Ordinul nr.1071/16.12.2009 al MDRL privind modificarea şi completarea Ordinului nr.157/2007 al MTCT pentru aprobarea reglementărilor tehnice privind “Metodologia de calcul a performanţei energetice a clădirilor”, publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr.41bis din 19/01/2010, ce cuprinde următoarele anexe:

   a. Partea I “Anvelopa clădirii” MC 001/1-2006
   b. Partea II “Performanţa energetică a instalaţiilor din clădiri” MC 001/2-2006
   c. Partea III “Auditul şi certificatul de performanţă a clădirilor MC 001/3-2006
   d. Partea IV “Breviar de calcul al performanţei energetice a clădirilor şi apartamentelor” MC 001/4-2009
   e. Partea V “Model certificat de performanţă energetică al apartamentului” MC 001/5-2009

- Ordinul nr.163/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a O.U.G. nr. 18/2009 privind cresterea performantei energetice a blocurilor de locuinte;

- Ordinul MTCT nr. 157/2007 pentru aprobarea reglementării tehnice „Metodologie de calcul al performanţei energetice a clădirilor”, publicat în M.Of., partea I, nr.126bis/2007 şi B.C.*) nr.4-7/2007.


Cont@ct rapid

ing. Carmen SCANTEE - Telefon: +40 724.882.732 (vodafone)
ing. Alexandru SCANTEE - Telefon:
+40 722.419.677 (vodafone)
E-mail:
contact@certificate-energetice-constanta.ro

 

© Copyright 2014. Toate drepturile rezervate
.: produs si mentinut de SAAR SURFACES :.